top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Social Distancing

Как социалното дистанциране се отразява на връзката между шипъри,

получатели, шофьори и документация


COVID-19 донесе със себе си заплаха от сриване на бизнеса и опасност за

здравето на шофьорите и целия персонал по веригата на доставяне на товари . Всичко

това доведе до нови начини за изпращане и получаване на стоки. Започнахме да

виждаме все повече документи да се разменят единствено в електронен вариант, за да

се избегне прекият контакт, бяха монтирани и предпазни прегради в офисите. Всички

тези промени целят по-малко взаимодействие между хората и по всичко личи, че това

ще продължи и вбъдеще. Целият процес става все повече дигитализиран и всички

замесени служители ще трябва да свикват с тези изменения.


Какво крие бъдещето?

1. Интерактивни павилиони и таблети за шофьорите значително ще намалят

времето за чакане на водачите. Те ще осигуряват информация в реално време кога

камионът ще бъде натоварен и точни времена за влизане и излизане. Това ще намали значително празните часове и компенсациите за забавяне.

2. Будки за самообслужване ще помагат на шофьора да се отчита като заедно с

това получава и инструкции без физическо взаимодействие.

3. Процесът на изпращане и получаване ще бъде сведен до дигитални подписи,

за да не се налага шофьори и персонал да влизат в контакт. Документите ще се

предават по електронен път.

4. Електронни ще бъдат и фактурите за пренасяне и доставяне. Това ще доведе

до по-обстойна информация за превозваните товари.

5. Софтуери за управление на документацията ще бъдат въведени, за да се

избегне подписването, сканирането, пренасянето, съхраняването и споделянето на

протоколите за всеки един товар.

5 views0 comments

Comments


bottom of page