top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Брокерите нападнаха OOIDA

Асоциацията на транспортните посредници (TIA) не остана безучастна на

натиска на Асоциацията на независимите собственици на камиони (OOIDA) за по-

голяма прозрачност при брокерите и предупреди своите членове, че има значителен

ръст при молбите за преглед на информация.

TIA издаде инструкции как да бъде отговаряно на запитванията от страна на

собственици на камиони и малки превозвачи, които настояват да бъдат спазени

правилата за достъп до брокерските транзакции. Съгласно регулациите всяка страна по сделката има право на достъп до протоколите. Това позволява на шофьорите да

разберат колко точно шипъра заплаща на брокера и какъв дял от сумата достига накрая до превозвача. Според насоките на TIA брокерите трябва да са „много учтиви” когато отговарят на такива запитвания. За сметка на това обаче в насоките на организацията се съдържа заплаха, че водачите ще получават по-малко товари занапред, в случай, че отстояват правата си. „ Уверете се, че персоналът ви е максимално любезен докато обяснява на превозвача, че изискването на подобна информация би ограничила броят товари достъпни за него, тъй като „Х” брой от предлаганите от тях товари с с клауза за конфеденциалност. , се казва в писмото с инструкции на TIA. OOIDA информира Конгреса за това, че брокерите не спазват правилата за прозрачност чрез договори, в които ответната страна на практика се отказва от достъпа си до информация. Според асоциацията, ако даден превозвач се опита да упражни правото си на достъп, много от брокерите просто ще прекратят работата си с него и той

няма да получи повече товари от тях.

Ето какво гласи писмото на TIA, с което брокерите отговарят на запитванията от

страна на независимите собственици на камион:

„Нашата компания напълно се съобразява с правилата и може да предостави

информацията в нашия офис в работно време. За съжаление вие не сте страна по

сделката, вие сте само в качеството си на преносител на товара. Страните по сделката

са шипъра, който наема нас и превозвача, който е нает от нас”.

В случай, че запитването не идва от собственик на камион, а от фирма-

превозвач, отговорът е различен:

“За да прегледате отчетите от сделката, вие трябва да посетите нашия офис в

работно време. Ние ще ви покажем наличната информация съгласно федералните

разпоредби, която включва сумата, която ние получаваме за услугите си на брокер,

името на платеца, сумата на всички събрани такси за превоз и датата, на която ние сме

се изплатили към вас – превозвача”.

OOIDA предупреждава Конгреса, че брокерите се опитват да избегнат

предоставянето на информация като правят това възможно единствено в техния офис в работно време. Така на практика става невъзможно за независимите собственици на

камиони и малките компании да получат достъп до отчетите.

148 views0 comments

Commentaires


bottom of page