top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

SBA ПРЕГЛЕЖДА ИНДИВИДУАЛНИТЕ PPP ЗАЕМИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Въпрос #1: Ще провери ли SBA индивидуалните PPP заеми?

Отговор #1: Да, SBA може да провери всеки PPP заем спрямо преценката на

Администрацията

Въпрос #2: Какви отчети на получателя ще провери SBA?

Отговор #2: Администрацията може да провери дали заявителят отговаря на

изискванията за получаване на PPP спрямо разпоредбите на CARES

Въпрос #3: Кога SBA ще започне проверки на заемите?

Отговор #3: Това може да се случи по всяко време. SBA може да прегледа заем, ако се

сдобие с информация, че получателят не отговаря на условията за получаване или

опрощаване . Такива данни могат да дойдат от кредитора например. В молбите пише,

че заявителят трябва да пази документацията си за PPP шест години след деня на

опрощаване или пълно изплащане и да позволи на SBA и инспекторите достъп до

файловете при поискване на такъв.


Въпрос #4: Мога ли да отговоря на въпросите на SBA по време на проверка?

Отговор #4: Да! Ако в предадената от кредитора до SBA документация се съдържа

информация, че заявителят не отговаря на условията за получаване или опрощаване,

Администрацията ще поиска кредиторът да се свърже със заявителя за допълнителни

сведения. SBA също така може да поиска данните директно от заявителя. След това

SBA ще прегледа цялата събрана информация преди да вземе решение. Липса на

отговор от страна на заявителя може да означава, че той не може да получи заем или

взетата сума няма да бъде опростена.

Въпрос #5: Ако SBA прецени, че заявителят не отговаря на условията да получи PPP

заем, може ли този този заем да бъде опростен?

Отговор #5: Не! Ако SBA прецени, че заявителят не отговаря на условията да получи

PPP заем, Администрацията ще прекрати молбата за опрощаване . SBA може да не

уважи и искането на заявителя за определена сума за получаване или опрощаване като

в този случай молбата му също се прекратява. SBA може да потърси плащане на

дължимата сума по PPP. Член 1106(b) от CARES Act гласи, че опрощаването е

възможно само ако получателят „отговаря на условията за получаване”. За да отговаря

на член 1106(b), заявителят трябва да отговаря още и на 15 U.S.C. 636(a)(36)(A)(iv),

както и на правилата за получаване по време на подаване на молбата. Тези условия

дават на SBA функцията да следи законовото прилагане на CARES Act в частта му за

PPP и да предотвратява злоупотреби с получаването на спешната финансова помощ.

Въпрос #6: Може ли заявителят да обжалва решението, че не отговаря на условията даполучи PPP заем или неговото опрощаване?

Отговор #6: Да! Очаква се SBA да издаде решение как ще се случи този процес.

5 views0 comments

Comments


bottom of page