top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

ЯСНОТА ПО МОЛБИТЕ ЗА ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАЕМИ

Агенцията за малък бизнес (SBA) представи CARES Act като начин за

подпомагане на малките предприятия. Много важно е да се внесе яснота по

възможността за опрощаване на заема, която да бъде от полза на кредиторите и

получателите. Взелите заем могат да потърсят опрощаване най-рано осем седмици

след датата на изплащане на PPP (Paycheck Protection Program).


Първите PPP заеми бяха отпуснати след 3 април като така подалите молби

получиха сигурност в процеса на одобрение и процедурата на SBA по опрощаване.

Желаещите да получат заем можеха да преценят дали да кандидатстват и по този начин да изпълнят целта на CARES Act, която е да поддържа служителите наети на работа и с изплатени заплати, като същевременно осигури процедура по опрощаването на тези средства.

Получилите PPP могат да предприемат незабавни стъпки, за да им бъде опростен

максимално голям процент от заема. Молбите трябваше да бъдат подадени до 1 юли

т.г. SBA ще вземе под внимание тези искания и при нужда ще потърси допълнителна

информация. Администрацията заедно с Министерството на финансите прецени, че

има необходимост от още процедури, които да установят дали има получатели на PPP,

които не отговарят на условията. Това ще се случи на базата на документацията

подадена от заявителя.130 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page