top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Шофьорите трябва да се регистрират в национална база данниза да сменят работното място

Федералната агенция по безопасност на движението (FMCSA) въвежда нови

правила, които задължават шофьорите на камиони да се регистрират във федерална

база данни преди да им бъде разрешено да сменят работодателя си (вж. стр. 3

Clearinghouse).

Сегашната процедура, при която компаниите изискват справка от предишната

работа на шофьора, ще се запази до 6 януари 2023 г. В допълнение, работодателите ще

могат да се допитат и до Clearinghouse. След 2023 г. информацията ще бъде достъпна

единствено дигитално чрез базата данни.

FMCSA смята, че Clearinghouse е създадена, за да бъде в полза на превозвачите,

лицензиращите агенции и органите на реда. Единната база с данни ще идентифицира

много по-бързо и ефективно тези шофьори, на които не е позволено да карат ТИР

заради употреба на алкохол или наркотици и те вече няма да могат да скрият

провинението от новите си работодатели. По този начин ще се повиши безопасността

на движението по магистралите.

Всички превозвачи трябва да се съобразят с разпоредбите на FMCSA:

 Да съобщават за нарушения

 Да проверяват дали техни настоящи или бъдещи служители имат забрана да

извършват функции, свързани с безопасност заради провинение

 През следващите три години проверките ще могат да стават както досега със

запитване, или със справка в Clearinghouse

 Да извършват проверки преди назначаване, както и да изискват годишен доклад

за всеки един настоящ служител

В Clearinghouse ще бъдат съобщавани всички провинения на шофьори, които са

се провалили на теста за алкохол и наркотици, включително:


 Явяване на работа/извършване на функция, свързана с безопасност с

концентрация на алкохол по-голяма от 0,04 промила или след употреба на

забранен наркотик

 Употреба на алкохол по време на или до четири часа след извършването

на функция, свързана с безопасност

 Употреба на алкохол до осем часа след даване на друг алкохолен тест

след злополука

 Позитивен резултат за употреба на наркотични вещества (включително

след катастрофа, преди назначаване на работа или произволна проверка)


 Отказ водачът да се подложи на тест за алкохол и наркотици

 Clearinghouse ще съдържа информация и дали водачът е преминал през

необходимите процедури след провинение, за да може да излезе отново

на път.

2 views0 comments

Comments


bottom of page