top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

ФБР С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЛОГБУЦИТЕ

Могат ли ELD устройствата да доведат до терористични атаки?


ФБР е на мнение, че киберпрестъпниците могат да се възползват от уязвимости в ELD

логбуците. Устройствата не са проектирани да съдържат защита от такъв тип престъпления, а това представлява риск за бизнеса, защото логбуците свързват важни за оперативната работа системи, които преди са нямали връзка помежду си.

Логбуците осъществяват връзка с електронния контролен модул на превозното

средство, за да проследят датата, часа, локацията, часовете на работа на двигателя, изминатите мили, информация за возилото, потребителя и превозвача. Логбуците освен това позволяват и безжично свързване. В резултат на това ELD устройствата създават мост между ключовите компоненти на камиона и безжичното предаване, така че до елементите на превозното средство може да се достигне чрез Wi-Fi или Bluetooth достъп. Повечето логбуци използват вграден клетъчен модул, който позволява дотъп чрез мобилен телефон или таблет.


ELD и киберопасността


Изследователи показаха, че има възможност устройствата да бъдат хакнати, така че

камионът да действа по неочакван или нежелан начин. Основната функция на логбуците е да събират информация от работата на двигателя, но някои от тях позволяват да бъдат изпращани команди до двигателя посредством тяхната връзка с контролния модул. Тези команди могат да повлияят на функциите на возилото и най-вече на неговия контрол. Показатели за такава намеса са повишаването на производителността на оборудването и проблемите по поддръжката, както и повече трафик по вътрешната мрежа. Понякога самият логбук показва непредвидена възможност за достъп до външни мрежи. Всичко това прави избора на защитен

логбук изключително важен. Уверете се, че устройството ви има функцията да ограничава трафика по време на работен режим.

150 views0 comments

Comments


bottom of page