top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Разширение и изменение на Извънредната декларация No. 2020-002 / Parts 390 through 399 HOS\

Федералната агенция по безопасност на движението (FMCSA) обяви, че продължаващата в страната извънредна ситуация налага продължаване на Извънредната декларация No. 2020-002. В съобщението си FMCSA известява, че периодът на облекчение се удължава до 14 септември 2020 г. Превозвачите и шофьорите, които осигуряват помощ в подкрепа на спешните мерки, изразяваща се в превоз и възобновяване на жизненоважни стоки, ще получат облекчение от член 390 до 399 от FMCSRs.

Извънредната декларация No. 2020-002 беше издадена след обявеното от президента на САЩ извънредно положение в следствие на пандемията от COVID-19. Тя трябваше да изтече на 14 август, но сега ще бъде продължена, защото извънредното положение е още в сила, а това налага подпомогане на веригите за доставки. Удължаването на Декларация No. 2020-002 е в отговор на нуждата жизненоважни за борбата с COVID-19 товари да бъдат пренасяни бързо и с облекчения за компаниите и шофьорите.Облекчението важи само при превоза на:

1. Добитък и фураж за добитък

2. Медицински стоки и екипировка за тестване, диагностициране и лечение на COVID-19

3. Стоки и екипировка, предназначени за обществена безопасност, хигиенизация и превенция от заразяване с COVID-19 като например маски, ръкавици, дезинфектанти и сапун

4. Храна, хартиени изделия и други продукти, необходими за зареждане на магазините

За облекчение от регулациите не се класират редовните търговски доставки, включително смесени товари, в които е добавено количество от стоките, квалифициращи се като част от мерките за спешна помощ с цел да се получат предимствата от тяхното пренасяне.

Важно е да се отбележи, че в обновяването на Декларация No. 2020-002 през месец юни FMCSA премахна пренасянето на определени типове товари от списъка с облекчения, но сега те отново попадат в него – става дума за категорията „храна, хартиени изделия и други продукти, необходими за зареждане на магазините”.

FMCSA напомня, че получаващите облекчение от член 390 до 399 шофьори все още трябва да спазват останалите правила за пренасяне на товари с тежкотоварно превозно средство, които включват шофиране спрямо щатските закони и в рамките на ограниченията за скорост, шофиране само в бодро и трезво състояние и др.

Извънредна декларация No. 2020-002 влиза в сила в 12:00 ч. на 15 август и ще бъде в сила до 14 септември включително или докато извънредното положение в страната заради COVID-19 не бъде отменено от президента.292 views0 comments

Comentarios


bottom of page