top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Предложенията на FMCSA за 2020 г.

Какво е на дневен ред?


По-долу сме ви подготили някои от най-важните промени, с които шофьорите на

камиони и транспортните компании ще трябва да се съобразят през настоящата година.

CDL – базата с данни Clearinghouse и проверките за алкохол и наркотици ????

ИЛИ Понижение на CDL при употреба на алкохол и наркотици????

ELD – Възможни промени на правилата за ELDT логбуци

Медицинско свидетелство – В сила влиза отложеното правило

Ограничители на скоростта - Обсъждат се нови правила

Наказания – Гражданските глоби се покачват отново

Не се заблуждавайте, това е само началото!

Понижение на CDL при употреба на наркотици


Състояние: Предложението е просрочено

Ако бъде прието, ще задължи всеки щат да премахне CLP/CDL правомощията на

шофьори, които са се провалили на проверката за наркотици и алкохол.

Всички щати ще проверяват базата с данни Clearinghouse преди да издадат, подновят,

прехвърлят или повишат CDL лиценз. Правомощията не могат да бъдат възобновени докато

шофьорът не премине през процедурите за връщане на работа.

Промени на правилата за ELDT логбуци


Състояние: Предложено на 29 юни, 2018 г.

Ако бъде прието, ще измени правилата за повишаване на CDL от клас B до клас A. Ще

засегне единствено обучението в клас.


Покачване на гражданските глоби

Състояние: Скоро се очаква окончателно решение

За последно глобите бяха коригирани спрямо инфлацията през ноември 2018.

Корекциите ще бъдат направени при всички агенции, част от Министерството на транспорта

(DOT).


В сила влиза отложеното правило за медицинска карта


Състояние: Наближава крайният срок за приемане (22 юни 2021 г.)

Правилото се отнася единствено за притежателите на CDL. Информацията ще бъде

изпращана електронно и хартиеното копие вече няма да бъде нужно. Вече няма да се чака 15

дни за актуализация на досието, за да може да шофирате и няма да е необходимо да

проверявате сертификатите на лекарите в Националния регистър (National Registry listing).

Проверяващият орган е FMCSA, а лицензиращата агенция – MVR.

Нови правила за обучение на начинаещи шофьори


Състояние: Влизането в сила е забавено до 2022 г.

С решение в последния момент FMCSA реши да отложи срока за приемане на

единни федерални правила за обучение на шофьори, които за първи път сядат зад

волана на ТИР. Предложeнието трябваше да влезе в сила от 7 февруари т.г., но вместо

това беше отложено за след две години. Причината е, че трябва да бъде изграден

компютърен регистър на компаниите, които ще осигуряват подготовката. Наредбата

беше приета през 2017 г. Новите собственици на CDL ще преминават през курс за

управление на превозното средство, разсеяно шофиране, ползване на логбук, функции

на таблото, каране назад с ремарке и товарене и т.н. Приключването на обучението ще

бъде отразено в CDL-a.


Реформи при наличните работни часове


Състояние: Скоро се очаква предложение

Първоначалният срок за внасяне на промени приключи през септември 2018 г.,

но след множество призиви към Конгреса и две петиции от страна на представители на

индустрията, е възможно в крайна сметка да се стигне до изменение.

FMCSA публикува списък с обмисляните реформи, които са насочени към

промени на наличните часове за работа с цел по-голяма безопасност и повече

гъвкавост за шофьорите. Предложението включва пет ключови изменения на

действащото в момента правило за работните часове.

Петте промени в процес на разглежданe:

Удължаване на лимита за 100-те въздушни мили изключение от 12 на 14 часа

Увеличение на ограничението за каране в непредвидени условия от 14 на 16

часа

Преразглеждане или отмяна на 30-минутната почивка

Връщане на гъвкавостта при използване на опцията за сплит слийпър.

Удължаване на 14-часовия лимит след една тричасова почивка

FMCSA предлага промяна при късите товари, която ще важи за определени

шофьори, като увеличи максималните часове за работа от 12 на 14, а заедно с това

удължи разстоянието, което водачът може да измине с камиона от 100 на 150

въздушни мили.

Сред предложенията е и увеличение на ограничението за каране в непредвидени

условия с два часа - от 14 на 16.

FMCSA възнамерява и да преразгледа правилото за 30-минутната почивка, която

се взима след осмия час каране. Нововъведението позволява отдихът да бъде ползван и

на “on-duty time”. В момента разпоредбите гласят, че почивката трябва да бъде взимана

само на off-duty time т.е. при почивка от работа и каране.

Готвят се реформи и при използването на опцията за „сплит слийпър“. За целта

на шофьорите ще бъде позволено да разделят задължителната си почивка от 10 часа на

два периода – от 8 плюс 2 часа както е в момента на 7 плюс 3 часа, независимо дали са

„off-duty“ или са в „слийпъра“. Нито едно от времетраенията няма да се зачита към 14-

те часа за работа.

Последното предложение ще разреши шофьорите да взимат еднократна почивка,

която да прекъсне 14-часовия работен прозорец. Условието е престоят за отдих да бъде

между 30 минути и 3 часа, както и шофьорът да не работи „off-duty“ поне 10

последователни часа след като приключи смяната си.


Ограничителите на скоростта са на дневен ред

Състояние: Все още няма решение


FMCSA и NHTSA обединяват законодателни усилия, за да задължат поставянето

на устройства за ограничение на скоростта на тежки превозни средства над 26 хил.

паунда (11,800 кг.). Предложението съществува още от 2016 г. Очаква се

окончателното решение да включва и какъв ще бъде разрешения праг на скорост.


Затягане на безопасността за нови компании

Състояние: Все още няма решение


Предложението е насочено към компаниите, които кандидатстват за лиценз за

превозвачи. Преди да получат разрешително контролните органи ще искат да се убедят,

че те са наясно с всички правила за безопасност. Обмисля се това да става чрез изпит.

Коментарите по предложението са събрани още през 2009 г, обсъдено е и с фирмите по

безопасност на транспорта.

Очаквайте продължение
2 views0 comments

Комментарии


bottom of page