top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Как да започнем собствен транспортен бизнес?

Как да започнем собствен транспортен бизнес?


Мисията на Safety Lane е да предоставя информация, която да бъде от помощ на

работещите в транспортния бранш. В настоящия брой ще обърнем внимание на различните

видове застраховки, които може да сключи една такава компания. В случай, че нямате

достатъчно опит в сектора, настоящият наръчник ще ви помогне да установите какъв тип полици са ви необходими, за да бъдете успешни. Този месец ще обърнем внимание на основните типове застраховки и какво покриват те, а в следващите броеве очаквайте

подробни обяснения и на други характерни за индустрията понятия като кредитиране,

лицензиране и др.

Ето какви са основните видове застраховки в транспортния сектор и какво трябва да

знаете за тях:

Truck Liability (Каско)

Тази застраховка покрива телесни повреди и имуществени вреди, причинени от ваши

камиони или от контрактори, които ползват вашите спедиторски услуги. Типичен пример за това е когато камион се вреже в кола, пълна с хора.

Motor Truck Cargo: (Застраховка на товара)

Тези полици се прилагат спрямо товара, който пренасяте и вида ремарке – фургон,

хладилник, платформа и т.н. Много важно е да знаете, че този тип застраховки имат

изключения, чиито превоз застрахователят не покрива. Такива са например оръжия, ценни метали, цигари, алкохол, яйца, предмети на изкуството, порцелан и др.

В случай на проблеми с хладилното отделение трябва да закарате камиона на механик,

който да констатира, че проблемът е бил механичен. Грешки от страна на шофьора, който не е регулирал температурата правилно, не се покриват. Някои застрахователи дори искат доказателства за това, че хладилникът е обслужван редовно преди повредата.

Physical Damage (Застраховка на вашето превозно средство)

Това е застраховката, която покрива щетите по вашия камион или ремарке. Когато

подписвате полицата, уверете се, че не плащате прекалено много, защото при случай на злополука парите, които ще получите ще са на базата на това колко струва возилото, а не на база колко плащате за застраховка. Обикновено този тип полици покриват и цената за аварийно теглене.

General Liability (Обща застраховка)

Покрива загуби и съдебни искове, които не са свързани с наранявания, причинени от

камиони. Поради тази причина много компании първоначално не я сключват. Застраховката влиза в сила в случай на наранявания и щети, причинени от шофьора извън камиона, получени на територията на вашия офис, искове за клевета и други подобни. Някои общи застраховки позволяват към тях да бъде добавено и имуществено покритие, което има за цел да предпази всичко, съдържащо се в офиса.

Occupational Accidental or Work Comp (Трудова злополука)

Тази застраховка покрива шофьора, когато той не е в състояние да работи заради

причинени наранявания. Трудовата злополука служи за разплащане с медицински разходи, липса на доход, инвалидност. Тя е задължителна за всички W2 шофьори в щата Илинойс и ако не я предоставите, рискувате да бъдете глобени солено. Трудовата злополука може да бъде предоставена и на 1099 контракторите.

Trailer Interchange or Non-Owned Trailer coverage ( Застраховка на ремарке под наем)

В повечето случаи ремаркетата, които притежавате или изплащате, ще бъдат добавени

към вашата каско полица. Понякога обаче при изпълнение на дневните ви задачи се налага да използвате временно ремарке за пренасяне на товар. При такъв случай трябва да закупите допълнителна застраховка, защото вие сте отговорен за щетите, които могат да се случат. За да влезе в сила застраховката е необходимо и писмено споразумение за ползване между двете страни.

Employee Practice Liability

Осигурява на служителите защита срещу дискриминация (расова, полова, възрастова и

др.), неправомерно уволнение, тормоз, отказ от повишение и други подобни проблеми на работното място.

Crime (Застраховка срещу престъпление)

Покрива случаи на кражба, фалшифициране, компютърна измама, подправяне на пари и измама при паричен превод. Тази застраховка ви е нужна ако шофьорът ви започне да разпродава товара или откаже да върне камиона или ремаркето. Не може просто да се обадите в полицията, защото вие сте им предоставили возилото с договор.

12 views0 comments

Comments


bottom of page