top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Какво представлява DAC докладът?

Много шофьори не подозират за съществуването на The Driver-A-Check

(DAC) доклада. Този отчет документира работната история на шофьора. Съдържа също

и изобилие от лична информация и проследява професионалният път от момента на

издаване на CDL.

Какво представлява Driver-A-Check(DAC) докладът?


DAC e съставен от 2 части:

Част 1: Информация за личното досие

Част 2: Трудова справка (на базата на предоставеното от работодателите)

DAC докладът се използва за скрининг на шофьорите от страна на

транспортните компании. Въз основа на съдържащата се информация, те могат да

откажат назначение. Driver-A-Check може да съсипе кариерата на много шофьори, без

те да знаят за това.

Driver-A-Check (DAC) ОТВЪТРЕ

Част 1: Информация за личното досие

 Шофьорско досие

 Криминално досие

 Проверка на Social security номер

 Може да съдържа и информация за кредитите на шофьора

Част 2: Трудова справка (на базата на предоставеното от

работодателите)

 Шофьорско досие

 Проверка за катастрофи

 Трудов стаж

 Възможност за преназначаване

 Причини за напускане/ уволнение
Информацията в DAC доклада се съставя от данните, които транспортните

компании предоставят за своите служители. Трудовото досие на шофьорите може да

остане в DAC за период от десет години. Отчетът се съставя от HireRight. Може да

сравним DAC с докладите за потребителски кредит, само че в него се съдържат

подробностите за шофьорското досие. HireRight събира информацията от компаниите и я съхранява в база данни, след което я продава като DAC доклад. Трудовата справка е

това, което създава най-много проблеми за шофьорите.

ФАЛШИВИ НОВИНИ За разлика от докладите за потребителски кредит, DAC може да не съдържа само действителна информация за трудовия стаж на шофьора. Много транспортни компании нарочно предоставят фалшиви или подвеждащи данни, за да могат да изнудят шофьорите си и да им попречат да си намерят нова работа. Когато една фирма съобщи инкриминиращи факти към HireRight, тази информация отива в DAC отчета и когато тя бъде видяна от потенциалния работодател, това може да стане

причина да ви бъде отказана работа. DAC и докладите за потребителски кредит се регулират от Закона за честно съобщаване на кредити. Този закон дава на шофьорите и на потребителите определени права. Сред тях е правото веднъж годишно да получат безплатен DAC отчет, след което да оспорят съдържащото се в него. Разликата е, че компаниите, които предоставят информация към кредитните бюра, обикновено вярват, че данните са достоверни. Ако видите несъответстваща информация в кредитния си доклад, то вие може да я оспорите. В случай, че компанията не може да докаже, че съдържанието е истина, кредитните бюра може да отстранят противоречието. Транспортните компании обаче могат да съобщават на HireRight каквото си поискат за техните служители без доказателства. Тежестта да оборят недостоверните твърдения пада върху самите шофьори, а понякога това се оказва невъзможно. Когато водачите се опитат да опровергаят информацията, HireRight се свързва с фирмата, за да провери достоверността. Ако компанията потвърди, HireRight приема тяхната версия. Така случаят се превръща в борба между твърдения без доказателства и от двете страни. Думата на шофьора се изправя срещу думата на работодателя без възможността потърпевшият да убеди HireRight в правотата си. Липсата на всякаква легална отговорност е една от основните причини транспортните компании да упражняват тормоз върху бившите си шофьори.


29 views0 comments

Comments


bottom of page