top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Какво е значението на сигурната платформа за управление на транспорта?

Системата за управление на транспорта трябва да може да управлява процесите,

задачите и събитията, характерни за работата на транспортната компания. TMS

съдържа информация за:


 Броя и вида на превозните средства и ремаркета

 Поддръжката на камионите и планирани ремонти

 Управление на разходите и анализ

 Застраховки

 Информация за шофьорите

 Система за резервация на товари

 Разходи по шофьорите

 Плащания към шофьорите

 Фактури към клиенти

 Телематика

 Проследяване на превозните средства

 Логбуци и налично време за работа

 Злополуки и глоби

Проследяване на товарите в реално време


Системата за управление на транспорта Kamion предлага интернет връзка, с

която може да бъде следен всеки един товар. Вашите клиенти могат да проверяват в

реално време как тяхната пратка се движи към точката на доставяне. Kamion осигурява

актуализация на времето за взимане и доставяне на товар и автоматично изпраща

известия в случаи на задържане.


Понякога си мислим, че стартирането на собствена транспортна компания

улеснява след като всички необходими документи бъдат попълнени. Купувате камиони,

оборудвате ги, намирате товари и започвате да карате. След това обаче е време за

поддръжка на ТИР-а, проверки от министерството на транспорта и още много други

дребни специфики на транспортния бранш. Като собственик на малък бизнес сигурно

си мислите, че помните всеки един момент – от зареждането с гориво до почивките от

работа и дори смяната на маслото и поправката на спукана гума. Постепенно обаче

животът ви завърта, всички дреболии се натрупват и вече нямате представа какво се е

случило, кога и защо е станало. Пак е ред на сезона на проверките, време е за плащане

на данъци и изведнъж може да се окаже, че на сметката ви има по-малко средства

отколкото сте предвидили. Започвате да се чудите какво става и кого да обвините.

Усещате, че изпускате нещата извън контрол.

Системата за управление на транспорта (TMS) представлява софтуер, който

позволява да бъдат проследявани всички процеси, част от мениджмънта на камионите

на една компания. Основната функция на TMS е да съхранява, събира, наблюдава и

съобщава иинформация.


Операционен мениджмънт


Системата за управление на транспорта позволява да бъдат проследявани и

изчислявани важни функции като записване, отчитане и сигнализиране по логистиката

на вашите камиони. TMS се интегрира с логбуците, картите за гориво, Quickbooks и

много други.
10 views0 comments

コメント


bottom of page