top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Какво е значението на рейтинга за безопасност и защо той е толкова важен закомпаниите?

Защо условният ( CONDITIONAL) и незадоволителният

( UNSATISFACTORY) рейтинг трябва да бъдат подобрени?


Условният рейтинг се отразява на вашия бизнес по много начини

 При наличието на такъв рейтинг някои шипъри и брокери могат да спрат

достъпа ви до товари

 Дори и да ви оставят достъпа, те могат да ви платят по-малко от нормалното,

като по този начин се възползват от рейтинга ви и трудностите, които имате да

получавате товари

 Условният рейтинг може да доведе до ръст на застраховките до най-малко

20%

Незадоволителният рейтинг може да укаже дори още по-голямо влияние

 При наличието на такъв рейтинг вие имате 60 дни да завършите поправителен

план и да бъдете одобрени от FMCSA. Ако не получите разрешението на

регулатора в рамките на тези 60 дни, то вашият бизнес губи разрешение за

работа докато не покажете, че сте преминали през необходимите действия,

които отговарят на изискванията на FMCSA

 Застрахователите могат да откажат работа с вас


Защо рейтингът ми е такъв?

Оценката за безопасност се определя от инспекция на министерството на

транспорта. Проверката има за цел да оцени следните показатели, на базата на които се

формира и крайният рейтинг:

 Часовете на работа

o Нарушения при дневниците

o Непопълнени дневници

o Фалшифицирани дневници

 Предишни инспекции

o Направени ли са подобрения оттогава?

 Квалификацията на шофьорите

o Пазят ли се надлежно файловете и актуални ли са те?

 CDL изисквания

o Редовни тестове за алкохол и наркотици

o Медицински карти

o Редовни физически прегледи

 Финансова отговорност

 Произшествия

 Нарушения при превоза на опасни материали


 Проверка на останалите документи за безопасност

o Документи за поддръжка

 Претърпяване на твърде много произшествия за изминати мили спрямо следната

формула


Лесна формула за изчисление на рейтинга за безопасност

Отчетени от DOT произшествия х 1,000,000

--------------------------------------------------------

Мили, изминати през последните 12 месеца

Ето и пример как точно става изчислението:

Компанията ABC Trucking има три съобщени пред DOT произшествия през

последните 12 месеца. Фирмата има 12 камиона, които за същия период са изминали

1,750,000 млн. мили Прилагаме горната формула и получаваме 3 X 1,000,000/ 1,750,000 = 1.714

В случай, че няма други открити нарушения, това означава, че ABC Trucking ще

получи условен рейтинг на безопасност. Ако след допълнителна проверка се

установи, че са налице и други нарушения (отчети, алкохол и наркотици, поддръжка),

това ще означава, че оценката на ABC Trucking ще бъде свалена до незадоволителна.

Изчисления за превозно средство

„Задоволителен” – 0 точки

„Условен” – 1 точка

„Незадоволителен” – 2 или повече точки


Може да изчислите рейтинга си със следните формули

Фактор 1 Общи = Части 387 и 390

Фактор 2 Шофьор = Части 382, 383 и 391

Фактор 3 Оперативни = Части 392 и 395

Фактор 4 Превозно средство = Части 393 и 396

Фактор 5 Опасни материали = Части 397, 171, 177 и 180

Фактор 6 Злополуки = Изчисляват се8 views0 comments

Comments


bottom of page