top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Кажете сбогом на неизгодните шипъри

Много представители на бранша предполагат, че търговските превозвачи искат

да работят с колкото се може повече шипъри и биха направили всичко, за да ги

задържат. Статистически това твърдение изглежда потвърдено от проучване на

списанието Commercial Carrier Journal (CCJ), което показва, че повече от половината

анкетирани компании рядко преустановяват отношения със своите шипъри. Останалата

половина обаче твърди, че редовно прави оценка на това колко се печели от всеки един

клиент и дали си заслужава да се продължи работата с тях.

Вицепрезидентът на транспортната компания Quality Transport Аманда Шуйер

заяви по време на форум в Аризона следното: „В момента ние се опитваме да

осъществим един деликатен баланс и да установим с кого можем да приключим да

работим, и с кого не.” Думите на Шуйер бяха изречени по време на широко обсъждане

на тема „Да продължим напред! Как да престанем да работим с клиенти, от които

губим пари?”. На пръв поглед казаното изглежда нелогично на фона на спада на цените

и товарите през тази година в сравнение със силните дни на 2018 г., когато

превозвачите съвсем спокойно можеха да избират измежду няколко шипъра.

Търговците често се подиграват на тези сред тях, които продават стоките си на

занижени цени, с други думи на загуба. Те пък им отвръщат, че успяват да излязат на

печалба, защото за сметка на това продават повече количества. В транспортния бизнес

обаче нещата стоят по различен начин и много компании се изправят пред опасността

да продължат да работят с неизгодни шипъри.


Шуйер обясни, че Quality Transport има няколко начина, по които да

преустанови отношения с шипъри, от които вече не се печели достатъчно. Една от

възможностите е да се прекратят договорите за дълги товари, като се задържат

единствено споразуменията за регионални курсове. „По този начин ние си запазваме

отношенията с клиента, но постепенно започваме да им отказваме съвместна работа.”,

разясни Шуйер. Друг работещ за нейната компания похват е да се разбере с

неизгодните клиенти техните товари да бъдат превозвани от друга фирма чрез

споразумение с брокер. Друг представител на бранша – Джон Милър от Plains Dedicated

- заяви, че шипърите никак не са доволни от исканията на превозвачите курсовете да

бъдат по-добре заплатени, защото още мислят, че високите цени от 2018 г. са ги

ощетили сериозно. Plains Dedicated също редовно анализира и сравнява фактори като

приход/разход на миля и време за разтоварване за всеки клиент и по този начин

установява дали си заслужава да продължат да работят заедно. Милър съветва

компаниите да бъдат постоянно в търсене на нови клиенти, за да могат при нужда да се

откажат от старите.

Милър е на мнение, че най-неизгодни са тези шипъри, които отказват да плащат

разходи за задържане на товар, надбавки за гориво, допълнителни пари за промяна при

доставката (т.нар. „rebooking”), както и други изникнали разходи. Изключение са тези

клиенти, които плащат по-високи тарифи за доставка. Милър и Шуйер бяха на едно

мнение по въпроса с покачващите се цени на застраховките. Милър обясни, че когато

Plains Dedicated е подновила полицата си, сумата е била значително по-висока от

обичайното и отбеляза, че оцеляването на някои по-малки компании ще зависи от това

дали те ще могат да се справят с поскъпването на застраховките, което е заложено през

следващите години. Шуйер добави, че Quality Transport е претърпяла сериозна

злополука през миналата година и очаква вноските да скочат рязко щом дойде време за

преподписване.
6 views0 comments

Comments


bottom of page