top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Извънредни обстоятелства при шофиране

Извънредни обстоятелства при шофирането на камион включват ситуации, при

които например ТИР-ът трябва да бъде преместен няколко метра на паркинга или

возилото да бъде ползвано, за да може шофьорът да се закара вкъщи след работа. При

тези случаи камионът е в движение, но не искате отнетото време да се приспада от

разрешеното ви време за шофиране.

Имаме добри новини за вас! Федералната агенция по безопасност на движението

(FMCSA) въвежда специални категории за каране на паркинга (т.нар. „yard move”) и

карането за лични нужди. Целта е да се подсигури, че времето прекарано в такива

ситуации няма да се приспада от наличното време за шофиране. За да може да се

осъществи това, електронните логбуци (ELD) трябва да включват възможността за

отбелязване на такива изключения.


1. Какво означава движение на паркинга?


Движението на паркинга е създадено за моментите, в които водачът премества

камиона, но не го „шофира”. Пример за това е когато ви помолят да мръднете ТИР-а

няколко метра на паркинга или когато взимате товар и е необходимо да се приближите

до мястото за товарене.


По какъв начин „yard move” влияе на отчета ми?

Когато използвате настройката за движение в на паркинга, логбукът ви ще

показва, че сте вписани в режим на работа. Това обаче не трябва да ви притеснява,

защото прекараното по този начин време няма да се приспада от оставащите ви часове

за шофиране.


2. Използване за лични нужди


Това означава камионът ви да служи и за личен транспорт. Типичен пример за тези,

които карат на местно ниво, е когато приключите работа за деня и трябва да използвате

камиона, за да се приберете у дома. Като цяло правилата на FMCSA за личните нужди


са изключително стриктни. За да може да се възползвате от тази привилегия, вие

трябва:

 Да сте освободени от работа и всички работни отговорности.

 Да карате разтоварено возило.

 Да карате на път за дома или работното място, или да карате на късо разстояние

в района на мястото, където се намирате по маршрута си (като например трък

стоп или мотел) до намиращи се наоколо заведения за хранене.

 Да карате по молба на служител по пътна безопасност извън часовете за работа

 Да превозвате лично имущество извън часовете за работа


Как мога да се възползвам от правилото за лични нужди?

Правилата на FMCSA са изключително строги. Вие задължително трябва да сте

освободен от работа и всички трудови отговорности.


Какво не се счита за лични нужди?

Ето няколко примера какво НЕ СЕ КЛАСИРА като употреба на камиона за

лични нужди:

 Приближаване на камиона към мястото за товарене или разтоварване или отказ

от спиране на място за отдих, за да може да стигнете до мястото за товарене или

разтоварване

 Доставка на товар и след това връщане, за да вземете ремарке с друг товар

 Времето необходимо да закарате камиона до сервиза за ремонт

 Да сте спрени от движение затова, че сте надвишили максималния период от

време, разрешен в член 395, и въпреки това да карате към място, където да

починете, освен ако не се движите по молба на служител на реда

 Времето необходимо да стигнете до терминала на превозвача след като сте

натоварил или разтоварил от шипър или получател.


По какъв начин използването за лични нужди влияе на отчета ми?

Използването за лични нужди се счита за шофиране извън работа. Отнетото

време не влияе на останалите ви часове за каране.


Има ли лимит на времето, което ползвам за лични нужди?


В САЩ такова ограничение не съществува. Въпреки това обаче трябва да бъдете

внимателни когато се възползвате от тази привилегия. Възможно е да се стигне до

разпит, ако по време на пътна проверка бъде установено, че използвате камиона си за

лични нужди твърде често. В Канада ограничението е 75 километра на ден.


Забележка: Ако използвате ТИР-а си, за да се приберете вкъщи и работодателят ви

изпрати да вземете товар като тръгнете директно от дома си, тогава се счита, че сте в

режим на работа от момента, в който напуснете дома.
14 views0 comments

Hozzászólások


bottom of page