top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Защо е важно да изберете правилната компания за фактуриране

В днешната икономическа среда, много транспортни фирми избират да партнират с

факторинг фирми, за да може да имат постоянен и непрекъснат паричен поток. Какво е

факторинг? С прости думи това е, когато една фирма продаде фактурите си на трета

страна (обикновено фирма, а не физическо лице), което плаща процент от фактурата и

депозира пари в брой директно в банковата ви сметка.

Факторингът има няколко предимства, като най-важните са – подобрен бизнес капитал и

паричен поток, които позволяват фирмата да продължи работа без огромен начален

капитал. Условията, които факторинг фирмите предлагат са различни спрямо

индустрията, в която дадената фирма извършва работа.

Преди да вземете решение и започнете да работите с факторинг фирма, има стриктни

правила, които трябва да следвате. Някои факторинг фирми ви задължават да подпишете

дългосрочни договори, които при ранно напускане могат да струват скъпо заради такси и

неустойки, които трябва да платите. Също така има факторинг фирми, които ви

задължават да продавате определена минимална сума фактури всеки месец.

Бъдете внимателни с компании, които ви задължават да продавате всичките си фактури на

тях, като вместо това изберете фирма, която ви дава гъвкавост и не ви задължава с

определени месечни минимуми.

Факторинг рейтовете могат да варират между 1% и 5%, възможни са и различни такси,

като например – такса за обработване на фактурата, такса за траснфериране на парите в

банковата ви сметка и т.н.

Някои фирми рекламират много ниски рейтове от 1%, но компенсират разликата с точно

такива малки скрити такси като горепосочените. Някой фирми предлагат плаващ процент

според времето, което отнема на брокер да плати фактурата. Например от 1 до 15 дни –

1%, от 15 до 30 дни – 3%, над 30 дни - 5% и т.н.

Някои факторинг фирми предлагат също опции като карти за гориво, които дават

различни отстъпки, зависещи от партниращите им локации, или адванси за гориво.


Попитахме сто от нашите клиенти защо предпочитат да работят с факторинг компания.

Ето резултатите:

1. Факторинг, бързо плащане или нормално плащане

58% факторинг

10% бързо плащане


32% нормално плащане


2. Коя е най-важната за вас услуга

23% не използвам факторинг

14% лесно за използване приложение

13% обслужване на клиенти

46% цена на транзакция

4% карта за гориво


3. Защо използвате факторинг

46% наличност на пари в брой

12% гарантирана от брокера кредитоспособност

16% не се налага да събирам плащането

26% не използвам факторинг


4. Как получавате плащания

4% COMCHECK

6% по пощата

25% електронен трансфер

65% ACH депозит13 views0 comments
bottom of page