top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Жизненоважните товари

​До 14 август 2020 г. следните изключения се считат за жизненоважни като част от мерките за спешна помощ:

​1. Добитък и фураж за добитък

​2. Медицински стоки и екипировка за тестване, диагностициране и лечение на COVID-19

​3. Стоки и екипировка, предназначени за обществена безопасност, хигиенизация и превенция от заразяване с COVID-19 като например маски, ръкавици, дезинфектанти и сапун.

​Жизненоважните товари не включват редовните търговски доставки, включително смесени товари, в които е добавено количество от стоките, квалифициращи се като част от мерките за спешна помощ с цел да се получат предимствата от тяхното пренасяне.

Считано от 15 юни 2020 г. следните примери не се считат за жизненоважни:

1. Храна, хартиени продукти и други стоки за бита

2. Хартиени, пластмасови и алкохолни продукти

3. Гориво

4. Втечнен хладилен газ за употреба при хладилници и охладителни системи

5. Екипировка, провизии и лица, необходими за установяването на съоръжения за временно настаняване, карантина или изолация във връзка с COVID-19

​6. Лица, определени от федералните, щатските или местните власти, с възложени задачи по лечение, изолация или карантина на болестта

​7. Лица, осигуряващи други медицински или извънредни услуги, намиращи се в недостиг заради COVID-19

Изложената долу информация е валидна за всички 50 щати и Окръг Колумбия. FMCSA удължава извънредната декларация No. 2020-002 до 14 август 2020 г. Удължаването е необходимо в следствие на обявеното от президента извънредно положение, което е още в сила. Това налага изключения, които да подпомогнат и веригите за доставка.  Превозвачите и шофьорите, които осигуряват помощ в подкрепа на спешните мерки, изразяваща се в превоз и възобновяване на жизненоважни стоки, ще получат облекчение от член 390 до 399 от FMCSRs.

​Удължаването на Извънредна декларация No. 2020-002 дава облекчение от регулациите за тежкотоварнитепревозни средства, осигуряващи помощ в подкрепа на спешните мерки срещу COVID-19. Облекчението важи само при превоза на:

​1. Добитък и фураж за добитък

​2. Медицински стоки и екипировка за тестване, диагностициране и лечение на COVID-19

​3. Стоки и екипировка, предназначени за обществена безопасност, хигиенизация и превенция от заразяване с COVID-19 като например маски, ръкавици, дезинфектанти и сапун.

За облекчение от регулациите не се класират редовните търговски доставки, включително смесени товари, в които е добавено количество от стоките, квалифициращи се като част от мерките за спешна помощ с цел да се получат предимствата от тяхното пренасяне.

1. Храна, хартиени продукти и други стоки за бита

2. Хартиени, пластмасови и алкохолни продукти

3. Гориво

4. Втечнен хладилен за употреба при хладилници и охладителни системи

5. Екипировка, провизии и лица, необходими за установяването на съоръжения за временно настаняване, карантина или изолация във връзка с COVID-19

​6. Лица, определени от федералните, щатските или местните власти, с възложени задачи по лечение, изолация или карантина на болестта

​7. Лица, осигуряващи други медицински или извънредни услуги, намиращи се в недостиг заради COVID-19

Считано от 15 юни 2020 г. FMCSA стига до заключението, че вече няма нужда от облекчение за гореописаните категории доставки. Превозвачите и шофьорите, които осигуряват помощ за справяне с извънредното положение не подлежат на облекчение от правилата и трябва да продължат да спазват разпоредбите на FMCSA.


208 views0 comments

Comments


bottom of page