top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

ДЪЛБОК АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НАКАМИОНИ

Възможността за печалба при независимите собственици на камиони и шефовете

на малки фирми не е толкова голяма. Трудно е да се правят пари, защото разходите са

твърде много. Ваша отговорност е да разберете какви и колко са те и да се постараете

да ги намалите, за да може да излезете на печалба.

Защо свалянето на разходите е толкова важно Средностатистическият собственик на камион има марж на печалбата от 5%.

Какво означава това? За всеки $20 брутен приход вие слагате в джоба си само $1

печалба. Останалите 95% от спечеленото отиват за разходи – гориво, изплащане на

камиона, поддръжка, застраховка, разрешителни, храна и др.

Има два начина да увеличите чистата печалба. Единият е да започнете да

правите повече приход, другият е да намалите разходите си. Нека си представим, че

започнете нова работа с възнаграждение $50,000 годишно с печалба пет на сто ($2,500).

Ако успеете да намерите начин да свиете разходите си, да речем чрез икономично

шофиране, и резултатът от това е $2,500 спестени от разходи за гориво през годината,

това ще означава, че вие сте увеличили прихода си с още $50,000 годишно. Това

изчисление показва колко е важно да елиминирате колкото се може повече разходи.

Много по-лесно е да сторите това, отколкото да се опитате да вършите повече работа.


Разходите


Застраховка

Застраховката на един камион може да варира от $8,000 до $20,000. Горната

граница е плаваща, защото може да решите да плащате повече за допълнително

покритие. Има различни застраховки, някои от тях са задължителни, други са по

желание:


 Застраховка при катастрофа или загуба на имущество (Collision/comp insurance)

 Bobtail insurance

 Застраховка на товара


Ще имате нужда и от здравна застраховка, освен ако не я получавате чрез своя

съпруг/съпруга (на практика можете и без нея, но това не е добър дългосрочен план,

защото има нарастващи глоби съгласно Affordable Care Act). В момента средната цена

на здравната застраховка за човек, който плаща само за себе си е около $3,400 на

година (семейните планове ще променят тази сума). В някои щати застраховка тип

трудова злополука (workman’s comp) е задължителна за едноличните собственици, но в повечето случаи е по желание. Сключите ли я, ще трябва да се разделите с около $180 на месец.


Храна и напитки

Много са изненаданите, които разбират, че храната е най-големият разход след

горивото и разходите по камиона. Яденето в ресторанти по време на път носи със себе

си сметки за плащане. Понякога храната и напитките струват повече от обичайното,

защото ги купувате от крайпътни заведения. От друга страна не може да се лишавате от най-основното. Изгответе си бюджет и се опитайте да се придържате към него.

Разходи по търсене на товар

Понякога ще трябва да платите, за да получите работа. Може да се наложи да

платите процент на брокера (около 15-20%) или за да ви натоварят. Ако работите за

друга компания, тяхната комисионна ще е по-висока, но ще може да спестите от други

неща:

 Не трябва да се регистрирате като превозвач и други разрешителни

 Намаления на гориво, гуми и др.

 По-малко време за попълване на документи

 По-малко време в търсене на работа

 Постоянен приход, защото не се налага да чакате фактурите да ви бъдат

платени, а това отнема време

Лицензи, разрешителни, толове

Вашият щат изисква ли постоянно плащане на бизнес лицензи? Необходими ли

са ви разрешителни, за да пренасяте определени материали? Минавате ли през толове?

Ползвате ли екипировка под наем? Помислете каква работа извършвате и какви

разходи вървят с нея. Може да има подводни камъни като например плащания за

проверка на емисиите. Някои щати (например Калифорния) имат строги изисквания за опазване на околната среда.

Преспиване

Ако карате през нощта и нямате намерение или не можете да спите в кабината

на камиона, ще трябва да платите за преспиване, а това може да бъде сериозен разход.

6 views0 comments

Comments


bottom of page