top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Базата данни Clearinghouse – Какво трябва да знаем

Състояние: Влезе в сила на 6 януари 2020 г.

Какво е Clearinghouse

Национална онлайн база данни

Съдържа информация за проверките на шофьорите за употреба на алкохол и наркотици

Работодателите са длъжни да проверят базата данни преди да наемат или позволят на техен служител да излезе на пътя

Clearinghouse е федералният начин за разрешаването на проблема с шофьорите, които се провалят на тестовете за алкохол и наркотици, а после се опитват да намерят работа при друг превозвач като скрият резултатите от проверката. С влязлата в сила от началото на януари база данни обаче това вече няма да бъде възможно. Транспортните компании са длъжни да съобщават за всички положителни проби, както и за отказите да бъде извършен тест за употреба на забранени субстанции. Фирмите ще имат на разположение три дни от получаването на тази информация, за да я качат и в Clearinghouse.

Превозвачите ще могат да отправят запитвания към базата данни преди да назначат служители. Информацията за провинението на шофьора ще бъде достъпна в Clearinghouse докато водачът не премине през нужните процедури, за да може да кара отново или не са изминали пет години от датата на нарушението.

Регистрацията за достъп до Clearinghouse вече започна. В следващите три години работодателите ще имат гратисен период, в който ще могат да изискват информация за тестовете за алкохол и наркотици от бившите работни места на шофьорите си, като в допълнение ще могат да се допитат и до Clearinghouse. След 6 януари 2023 г. единственият начин за проверка ще остане запитване до базата данни.


Задължения на превозвачите за работа с Clearinghouse

Да се регистрират на Clearinghouse.com

Да поискат разрешение от шофьора за проверка в системата

Да направят проверка преди да назначат CDL шофьори

Да правят годишна проверка на CDL шофьорите

Да съобщават за нарушения


Съществуват два типа запитания, които компаниите могат да извършат: пълни и частични. Пълните се правят преди шофьорът да бъде назначен на работа. Clearinghouse връща информация за това дали проверяваният се е провалял на тест за алкохол и наркотици и в такъв случай дали е преминал през необходимия ред, за да може да застане отново зад волана. За да се извърши тази процедура, е необходимо шофьорът да даде съгласието си неговото досие да бъде проверено. Частичните запитвания трябва да се правят поне веднъж в годината за всеки един водач, като взимане на разрешение този път не е абсолютно задължително. Разликата е, че при тях системата показва единствено дали има постъпили нови данни за проверявания. При наличието на такива е необходимо да се направи пълно запитване след като първо отново се поиска съгласието на шофьора.
4 views0 comments
bottom of page